Pomoč - Uspešno poslovanje

Osvežitev razknjižb po OE

Osvežitev razknjižb po OE

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osvežitev razknjižb po OE

Predhodnja tema Naslednja tema  

V kolikor imamo modul kompleksna konsignacija po organizacijskih enotah s tem ukazom osvežimo zalogo na poljubni datum po OE. Potem lahko izpišemo zaogo za poljubni OE na datum.