Pomoč - Uspešno poslovanje

Pakiranje in število paketov

Pakiranje in število paketov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pakiranje in število paketov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Možnost imamo pri vsakem artiklu vnesti količino pakiranja. Pakiranje je količina, ki nam pove koliko osnovnih enot je pakiranih skupaj. V primeru vnosa artikla s pakiranjem na dokument se lahko vnese samo količina, ki ustreza pakiranju, sicer se vnos zaokroži navzgor.V kolikor želimo zbrisati pakiranje pri določenem artiklu moramo vnesti pakiranje 0 ali 1. V primeru da pa vseeno želimo vnesti točno določeno količino, ne glede na pakiranje lahko funkcijo zaokroževanja na cele pakete izklopimo v lokalnem meniju okumenta: "Avtomatično zaokroži količino navzgor zaradi pakiranja". Pakiranje in število paketov se lahko izpiše na dokumentih: dobavnica, račun , prenosnica, odpremnica, ... . Na koncu dokuemntov se lahko izpiše tudi skupaj število paketov.

 

Primer:

V kolikor imamo vnešeno pakiranje 10 za nek artikel in vnesemo na ponudbo 16. Avtomatično se zaokroži na 20, kar pomeni da smo dali na ponudbo 2 paketa.

Lahko imamo pri nekem artiklu vnešeno pakiranje 0,5. Ko vnesemo na dokument 0,8 se količina zaokroži na 1.