Pomoč - Uspešno poslovanje

Pomembno

Pomembno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pomembno

Predhodnja tema Naslednja tema  

V kolikor imamo inventuro že odprto na določen datum in po tem vnašamo še dokumente za nazaj moramo osvežiti knjižno stanje. Lokalni ukaz osveži knjižno zalogo.

 

Vse spremembe na inventuri se lahko vnašajo samo kadar je inventura v stanju urejanja (trikotnik ali AlT-U).

 

Inventuro delamo za vsako skladišče posebej in so lahko vse na isti datum.

 

Na isti datum za isto skladišče je lahko samo ena inventura.

 

Delna inventura je mogoča (samo cigarete ali kakšna druga skupina artiklov) in sicer z izborom ko odpiramo inventuro, Brez dodajanja – dodajalo se bo ročno (vnos kot prevzemnica) ali z Doda se vse iz ene blagovne skupine.

 

Desno zgoraj se nam prikazuje cena z DDV, ki nam pomaga v maloprodajah, ko vnašamo inventuro s čitalcem črtne kode.

 

Z gumbom HK lahko pridemo do hitre kartice artikla.

 

Kadar je »Vedno preračun razlike zneskov« obkljukan se nam vedno ob vsaki spremembi izračuna zneskovna inventurna razlika in jo vidimo v oknu desno spodaj. V kolikor imamo veliko artiklov dodanih na inventuri in se nam vnos inventurnih stanj dolgo časa traja, lahko kljukico ukinemo in ko smo na koncu jo spet obkljukamo, da se nam preračunajo zneski.

 

Sprememba skladišča kasneje ni mogoča. Ko je inventura odprta so datum inventure, skladišče in OE določeni in se ne dajo spreminjati. Lahko samo zbrišemo inventuro in jo ponovno kreiramo.

 

 

Na inventuri je isti artikel lahko samo enkrat.

 

Na kartici posameznega artikla se vidi inventurna razlika kot prevzem (+ ali -).

 

V kolikor nam inventurni izpisi ne delajo pravilno (nič se nam ne izpiše) preverimo podatke na inventuri: Skladišče, OE in Datum inventure. Ti trije podatki so pomembni pri inventurnih izpisih in morajo biti vnešeni pravilno.

 

Za pomoč pri fizičnem popisu nam lahko pomaga tudi izpis zalog, vendar moramo paziti da artikli, ki niso na izpisu zalog in so fizično na zalogi jih ročno dopišemo.

 

Sredi dneva (prodajamo pred inventuro in po inventuri v istem dnevu) inventura ni možna. Lahko jo začnemo zjutraj pred kakršnim kolim prometom in po inventuri nadaljujemo z prodajo (Datum zaključka je isti kot datum inventure), ali po prodaji (Datum zaključka inventure je naslednji dan kot datum inventure) ali pa se cel dan ni nič prodajalo (Datum zaključka je lahko isti kot datum inventure ali naslednji dan oz. dan zaključka).

 

Zbrisano inventuro z – na vrhu okna za vnos inventure, nikakor ne more nihče več priklicati nazaj. Zato pazimo z tem ukazom.

 

Težave: V kolikor zaloga po knjiženu inventure ni prava, moramo izvesti ukaz Ostalo/Servis/Ponovno izračunaj fiksno zalogo