Pomoč - Uspešno poslovanje

Ponovna prijava

Ponovna prijava

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ponovna prijava

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom se ponovno prijavimo v program. V primeru nepravilnega gesla ali uporabnika se program zapre. Ukaz uporabimo v primeru, da želimo spremeniti uporabnika in/ali skladišče. Ukaz je isti kot klik na gumb <Prijava v program> na glavnem oknu: clip0240.

 

Prijavno okno:

 

clip0241