Pomoč - Uspešno poslovanje

Popisna lista - samo inventurno stanjem

Popisna lista - samo inventurno stanjem

Predhodnja tema Naslednja tema  

Popisna lista - samo inventurno stanjem

Predhodnja tema Naslednja tema  

Je podoben izpis kot "Izpis popisne liste" le da na izpisu ni izpisanega knjižnega stanja.