Pomoč - Uspešno poslovanje

Poraba časa za zaposlenega po fazah

Poraba časa za zaposlenega po fazah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poraba časa za zaposlenega po fazah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poročilo vsebuje podatke o porabi časa vnešenega zaposlenega po fazah tehnoloških postopkov. vsaka vrstica predstavlja eno fazo s podatki o rednih urh, nadurah in skupaj.