Pomoč - Uspešno poslovanje

Poraba materiala za obdobje obračunanih del.nalogov

Poraba materiala za obdobje obračunanih del.nalogov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poraba materiala za obdobje obračunanih del.nalogov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpiše se poraba materiala po povprečnih nabavnih cenah za vnešeno obdobje.Vsaka vrstica predstavlja en različen material.