Pomoč - Uspešno poslovanje

Posebno pomembni napotki pri uporabi programa

Posebno pomembni napotki pri uporabi programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Posebno pomembni napotki pri uporabi programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

 

Čimpogosteje je potrebno arhiviranje baze podatkov. Če nam pride do fizične okvare diska ali drugih delov računalnika ali nam virus ali kakšen drug program zbriše oz. uniči podatke poslovanja imamo še vedno spravljene podatke na disketi. Podatki so izgubljeni samo od zadnjega arhiviranja naprej. Se pravi večkrat delamo arhiv, manj podatkov bomo v najslabšem primeru izgubili.

 

Obvezno je potrebno po zaključku dela s programom program zaključiti. Če se za nekaj časa odstranimo z računalnika je tudi priporočljivo program UP za sabo zapirati. Vsi podatki se shranijo na disk šele po zaprtju programa in če imamo program odprt in pride do izpada el. energije lahko pride do izgube podatkov.

 

Obvezno je potrebno po zaključku dela z računalnikom računalnik ugašati. POZOR: računalnik je potrebno pravilno ugasniti.

 

Če mislite, da vam je program nekaj narobe naredil oz. vam javi kakšno napako. Potem lahko poskusite program zapreti in še enkrat odpreti in še enkrat poskusiti ukaz, ki vam prej ni delal. Če še kar ne dela je potrebno program zapreti, računalnik ponovno zagnati  (PRAVILNI ponovni zagon !!!) in poskusiti še enkrat z ukazom.

 

Ne brišite zapisov iz kateregakoli šifranta (matični podatki).

 

Ne spreminjajte oznak kateremu koli šifrantu. Za spremembo oznak artikla in klienta obstajata ukaza.

 

Bistveno ne smete spreminjati nazivov v šifrantih (da se spremeni pomen predhodega). Primer:

1.Ne smete artiklu z Oznako 1000 spremeniti naziv iz Hruške v Jabolka.
2.Ne smetu kupcu z Oznako 10 spremeniti naziv iz Lek d.d. v Krka d.d.

 

 

Ne trudite se dodati 2 zapisa z isto oznako. To ne more obstajati in nikakor ne boste mogli tega narediti.

Primer: ne more obstajati pod oznako artikla: 1000  artikle SIR in artikel  ŠUNKA. Moramo dodati ŠUNKI drugo oznako.

 

Priporočljivo je 1X mesečno izvesti ukaz Ostalo/ servis baze podatkov/ optimiziranje, kar preuredi bazo podatkov in jo pohitri (samo podjetje in leto v katerem se nahajamo).

 

V šifrant držav ne vnašamo Slovenije. Kadar želimo vnesti v polje Država: Slovenijo, pustimo polje prazno.

 

V šifrant denarnih valut  ne vnašamo SIT. Kadar želimo vnesti v polje Den.valuta SIT, pustimo polje prazno.

 

V kolikor moramo dodati kakšene podatke na dokument, ki drugače niso vsebovani (lahko tudi zakonsko določen za določen primer) lahko podatke dopišemo v Klavzulo, ki jo ima vsak dokument in klavzula se bo izpisala na koncu dokumenta.

 

V primeru gotovinskega poslovanja moramo vnesti v šifrant načinov plačil načine plačil. Nujno moramo pod oznako 1 vnesti GOTOVINA.