Pomoč - Uspešno poslovanje

Poštne številke

Poštne številke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poštne številke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Je standardni šifrant s podatki: poštna številka in kraj. Lahko se napolni z že privzetimi SLO-poštnimi številkami z ukazi Ostalo/Čarovniki. V kolikor vašamo tujo poštno številko jo vnašamo s prefiksom države npr. D-4000 Frankfurt. Kraj najpogosteje vnašamo v celoti z velikimi tiskanimi črkami.

 

clip0505

 

Šifrant se uporablja pri vnosu klientov, poslovalnic in ostalih podatkov. Kadarkoli je potrebno vnesti poštno številko moramo vnesti vejavno poštno številko, katera obstaja v šifrantu poštnih številk, drugače kraj ni poznan. Izpis dokumentov je naslovljen na klienta, klient pa vsebuje poštno številko. V primeru da je poštna številka napačna se kraj na dokumentu ne izpiše.