Pomoč - Uspešno poslovanje

Postopek za začetek poslovanja

Postopek za začetek poslovanja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Postopek za začetek poslovanja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Začetek:

 

1. Vnos sladišča s podatki v Šifrant Skladišč. Dolčiti je potrebno: Oznako, Naziv, Tip cen, Tip skladišča, Tip cen, Glavno)

2. Vnos uporabnika v šifrant uporbnikov (Oznaka, Ime IN priimek, Geslo)

 Matični podatki/ uporabniki - F9  U

3. Vnos tarif davkov v šifrant tarif davkov (Oznaka, Naziv, Stopnja)

 Matični podatki/ tarifni razred idavkov - F9 U

4. Vnos skupin artiklov (Oznaka, naziv, tarifa davka)

 Matični podatki/ skupine artiklov - F9 U

5. Vnos artiklov (Oznaka, Naziv, Artikel/Storitev, Skupina, Prodajna cena)

 Matični podatki/ Artikli

6. Vnos klientov (Oznaka, Naziv, Naslov, pošta ID za DDV, Tip-kupec/Tip-dobavitelj)

 Matični podatki/ Klienti

7. Vnos prevzemnice št. 0500000 za začetno stanje, količina, nabavne IN prodajne cene po artiklih na datum stanja

 Dokumenti/ Prevzemnica

8. Kontrola zaloge na datum začetka

 Izpisi IN poročila/ Zaloge/ Zaloga artiklov

9. Vnos dobavnic/računov, IN ostalih dokumentov IN izpis le teh