Pomoč - Uspešno poslovanje

Potrdi predračuni kateri so bili vsaj delno plačani

Potrdi predračuni kateri so bili vsaj delno plačani

Predhodnja tema Naslednja tema  

Potrdi predračuni kateri so bili vsaj delno plačani

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukaz nam potrdi predračune kateri so bili vsaj delno plačani. Datum potrditve je datum plačila.