Pomoč - Uspešno poslovanje

Predračun-ponudba

Predračun-ponudba

Predhodnja tema Naslednja tema  

Predračun-ponudba

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dokument Ponudba je dokument, ki ne vpliva na zalogo in ne na terjatve klienta. Pomembni podatki so rok veljave, način plačila in način dobave. S poljem Seštevek na koncu dokumenta reguliramo ali se nam skupni znesek ponudbe izpiše ali ne.

clip0138

 

Poljuben tekst na koncu ponudbe se vnaša v Klavzulo. Kontakno osebo kupca lahko vnašamo iz šifranta kontaktnih oseb ali vnesemo novo kontaktno osebo - odpre se nam okno za vnos kontaktne osebe, da vnesemo vse podatke. Ponudbo lahko pošljemo po elektronski poti z ukazom pošlji predračun po elektronski pošti (lokalni meni). Na ponudbo lahko dodamo tudi vmesne seštevke. za to je predviden artikel z oznako  -  ki mora vseeno biti vpisan šifrant artiklov (lahko je neaktiven in tip storitev) z nazivom katerim želimo, da se izpisuje na dokumentu.

V kolikor je obkljukano polje "Seštevek zneskov na koncu izp." se nam pri izpisu izpiše skupni znesek predračuna in ostali podatki o davku. V kolikor pa to polje ni obkljukano pa se račun izpiše brez skupnega seštevka ponudbe. Ta funkcija pride v poštev kadar klient želi ponudbo za eno omaro, ki bi jo kupil. Mi pa na ponudbo vnesemo 3 omare, ki so si podobne vendar so z različnimi cenami. Klient, če se bo se bo odločil samo za eno nikakor ne za vse 3 in je seštevek na koncu ponudbe za vse tri omare brez pomena.

 

V kolikor želimo ponudbo izdati v tujo valuto jo mormo določiti v zavihku "Denarna valuta".

 

V kolikor se je klient odločil, da potrdi ponudbo in bo blago s ponudbe naročil in bi želel plačati določen znesek ob naročilu se mu naredi blagajniški prejemek s klikom na gumb clip0448.

 

Na zavihku naročilo iammo pomemben podatek o rezervaciji in ostali podatki.

clip0449

 

Drugi način kako lahko rezerviramo blago s predračuna je da pripravimo odpremnico ali že direktno dobavnico (odvisno od poslovanja in roka dobave).

 

V vsakem primeru imamo podatke koliko je plačano po predračunu preko TRR ali preko blagajniškega prejemka na zavihku "Plačilo":

clip0450

 

Kje se pred-klavzula izpiše na dokumentu je odvisno od nastavitev (največkrat na zažetku nad artikli) in je namenjen uvodnemu tekstu:

 

"Na osnovi tel. razgovora z g. Ramšakom vam pošiljamo ponudbo:".