Pomoč - Uspešno poslovanje

Pregled in brisanje opominov

Pregled in brisanje opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled in brisanje opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Opomine lahko pregledamo in izpišemo ali jih zbrišemo (CTRL+DELETE ko smo v zgornj irazpredelnici).

 

clip0171

 

 

V zgornjem delu so opomini (vsaka vrstica en opomin) v spodnjem delu so postavke na opominu.