Pomoč - Uspešno poslovanje

Pregled nezaključenih sporočil klientom

Pregled nezaključenih sporočil klientom

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled nezaključenih sporočil klientom

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nezaključena sporočila prejemnika klienta. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni namenjen izpisu na tiskalnik.