Pomoč - Uspešno poslovanje

Pregled odprtih postavk dobaviteljem

Pregled odprtih postavk dobaviteljem

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled odprtih postavk dobaviteljem

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam odprtih postavk do dobaviteljev nam po dobaviteljih/dokumentih izpiše odprte postavke. Izredno pomembno je da se vnese plačilo vedno na določen dokument-račun. Če je veza napačna ali sploh ni vnešene pri plačilu se enotavno dokument ne zaprte in je med odprtimi postavkami. V resnici pa je že plačan vendar pa je plačilo napačno vnešeno.

 

clip0260