Pomoč - Uspešno poslovanje

Pregled vseh sporočil klientom

Pregled vseh sporočil klientom

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled vseh sporočil klientom

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsa sporočila prejemnika klienta. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni namenjen izpisu na tiskalnik.