Pomoč - Uspešno poslovanje

Prejeta naročila za obdobje datuma izdelave

Prejeta naročila za obdobje datuma izdelave

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prejeta naročila za obdobje datuma izdelave

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poročilo nam prikaže seznam artiklov s prejetih naročil z količinami glede na vnešene kriterije. V kolor ne vnesemo kriterija: Leto za teden in Št.tedna se upošteva od datuma izdelave in do datuma izdelave. V kolikor pa se vnese leto in teden pa se vnos obdobja ne upošteva. leto in mesec je neka bližnjica za vnos obdobja izdelave.

 

clip0458