Pomoč - Uspešno poslovanje

Prejeto naročilo

Prejeto naročilo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prejeto naročilo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kadar imamo izdobave šele čez nekaj dni oziroma daljše obdobje od naročila nam dokument prejeto naročilo lahko zelo koristi. Na voljo imamo plan izdobav, oziroma sezname še neizdobavljenega blaga po rokih izdobave ali kupcih ali artiklih. Pomemben podatki so Klient, Predvideni rok izdobave po artiklih, prodajna cena (v denarni valuti) in rabat.

 

clip0142

 

Se pravi vsako naročilo, ki je bilo v podjetju prejeto (lahko naročilnica, pogodba, telefonsko, ...) moramo vnesti prejeto naročilo. V primeru, da imamo skupno naročilo za en artikel in različne roke izdobave, moramo artikel na isto prejeto naročilo vnesti večkrat - več vrstic, z različnim datumom predvidenega roka izdobave.

 

P.S. Vsi plani izdobav so narejeni na osnovi dokumenta: prejeto naročilo.