Pomoč - Uspešno poslovanje

Primer korakov za inventuro za manjše podjetje

Primer korakov za inventuro za manjše podjetje

Predhodnja tema Naslednja tema  

Primer korakov za inventuro za manjše podjetje

Predhodnja tema Naslednja tema  

1.        Prijava v program v skladišče v katerem želimo delati inventuro

2.        Izpis prazne popisne liste – Izpisi in poročila,   8.11

2.1.        Izberemo: Vsi iz šifranta

2.2.        Izberemo: Prazno polje za prodajno ceno

2.3.        Kliknemo na V redu- ekran (polje »Za skupino« pustimo prazno)

2.4.        Predogled prazne popisne liste izpišemo na tiskalnik

3.        Gremo fizično popisati artikle in ročno vpisujemo na liste

4.        Ko končamo fizični popis odpremo okno Inventura: Poslovanje/Inventura

5.        Kreiramo inventuro tako da kliknemo na +

6.        Kliknemo na OK (inventura na trenutni datum in trenutno skladišče)

7.        Izberemo: Doda se celotni šifrant

8.        Zapremo sporočilo o številu dodanih artiklov

9.        Kliknemo na DA: Ali se prebere knjižna zaloga?

10.        Vnašamo v stolpec inventurno stanje

11.        Na novi artikel se premikamo »s puščico dol« na tipkovnici

12.        Ko vse artikle vnesemo osvežimo cene- F9 -  Obnovi cene

13.        Obkljukamo a1 – zadnje nabavne cene iz šifranta in b1 –prodajne cene iz šifranta, nadaljujemo z gumbom »V redu potrdi«

14.        Ipišemo naslednji datum v datum zaključka inventure

15.        Izpišemo inventurno komisijo: trije člani

16.        Shranimo inventuro: gumb »Shrani«

17.        Knjižimo inventuro: gumb »Knjiži«

17.1.        NE

17.2.        NE

18.I        zvedemo ukaz Ostalo/ Ponovno izračunaj fiksno zalogo

19.        Preverimo zalogo na osnovi izpisa 14.1 zaloga artiklov in kartica artiklov 10

20.        Izpišemo popisno listo

20.1        Izpisi in poročila: 18.1

20.1        Preverimo: Datum invenutre mora biti pravi datum inventure

20.2        Izberemo prodajne cene z DDV

20.3        Kliknemo na gumb »V redu ekran«

30.4        Izpišemo predogled na tiskalnik

21.        Izpišemo inventurne razlike, manjke in viške: Izpisi 8.3, 8.5,  8.6  - pri tem pazimo na izbiro "Prodajne z DDV", lako pa pri manjkih in viških izberemo "Nabavne".