Pomoč - Uspešno poslovanje

Priprava opominov

Priprava opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Priprava opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom pripravimo opomine za vse ali samo za določenega kupca. Hkrati lahko izračunamo zamudne obresti ali pa ne - opomin.

 

clip0169

 

V zgornjem delu vnesemo realno obresto mero v %. V kolikor nočemo zamudnih obresti zbrišemo to vnosno polje.

V kolikor vnesemo v vnašalnico od kupca in do kupca istega klienta se nam pripravi opomin samo za vnešenega.

V kolikor nočemo izračunati obresti moramo polje Lestvica zamudnih obrestnih mer, pustiti prazno. Oznako klavzule lahko pustimo prazno ali pa jo določimo iz šifranta klavzul (pozor: tu vnašamo oznako klavzule in ne poljuben tekst).

Opomini se pripravijo kupcem kateri ustrezajo vnešenim kriterijem (Minimalni znesek opomina in ostali kriteriji).

Pozor: plačila morajo nujno biti pravilno vezana na dokument račun - drugače je lahko opomin napačen. Druga možnost je Poslovnje/ Priprava opominov iz plačil kronološko.

 

Na koncu se nam izpiše koliko opominov je bilo pripravljenih. Opomine lahko pregledamo in izpišemo z ukazom Poslovanje/ Opomini in obresti/ pregled in brisanje opominov.

 

Opomini, ki se pripravijo so fizično pripravljeni dokumenti, kateri ima vsak svojo zaporedno številko.