Pomoč - Uspešno poslovanje

Priprava opominov iz plačil kronološko

Priprava opominov iz plačil kronološko

Predhodnja tema Naslednja tema  

Priprava opominov iz plačil kronološko

Predhodnja tema Naslednja tema  

S tem ukazom pripravimo opomin po kupcih ne glede na vezne dokumente pri plačilih. Plačila zapirajo izdane dokumente kronološko po njihovi izdaji. Opomini, ki se pripravijo so fizično pripravljeni dokumenti, kateri ima vsak svojo številko.

 

clip0170

 

Opomine pregledamo in izpišemo v Poslovanje/ pregled in brisanje opominov. Oznaka klavzule je oznaka iz šifranta klavzul in ne prosti tekst.