Pomoč - Uspešno poslovanje

Priprava specifikacije čekov

Priprava specifikacije čekov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Priprava specifikacije čekov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi vnešenih kriterijev se pripravi specifikacija s številko, katera vsebuje vse še nevnovčene čeke.

 

clip0156

 

Z gumbom <Briši specifikacijo>, se lahko prekliče ukaz.