Pomoč - Uspešno poslovanje

Prodaja po skupinah artiklov po komercialistih - računi

Prodaja po skupinah artiklov po komercialistih - računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prodaja po skupinah artiklov po komercialistih - računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dobimo pdoatek o zneskovni prodaji po komercialistih po blagovnih skupinah.

 

clip0401

 

V kolikor izberemo "Komercialisti iz dokumenta" se prikaže izpis po komercialistih, ki so vpisani na računu, sicer se komercialisti vzamejo iz šifranta klientov. V primeru izbire  "Komercialisti iz šifranta klientov", če komercialist v šifrantu klientov ni vpisan in je račun izdan na tega kupca se račun ne prikaže pod nobenim komercialistom. Se pravi, da je potrebno v primeru izbire "Komercialisti iz šifranta klientov" imeti med vsemi kupci vpisanega komercialista.