Pomoč - Uspešno poslovanje

Proizvodni delovni nalog

Proizvodni delovni nalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Proizvodni delovni nalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Proizvodni delovni nalog je enostavni delovni nalog za vodenje proizvodnje: poraba materiala, poraba časa, izdelava gotovih izdelkov in polizdelkov, priprava podnalogov. Enostavna naloga proizvodnega delovnega naloga je da se izda material na datum začetka iz skladišča materiala in prevzame izdelek na datum zaključka v skladišče izdelkov.

 

clip0149

 

Pri novem delovnem nalogu vnesemo: Datum (in čas) začetka proizvodnje, skladišče materiala in skladišče proizvodnje, vrsto izdelka in količino. Glede na vnešeno sestavnico se nam pripravi porabljeni material, ali pa ga vnesemo ročno - dejansko po porabi. V spodnjem delu vnesemo delo. Delovni nalog zaključimo, tako da vnesemo datum zaključka in dejansko količino izdelave. Na datum odprtja delovnega naloga se nam iz skladišča materiala razknjiži material, in na datum zaključka se nam v skladišče gotovih proizvodov doknjiži izdelek - to lahko preverimo na kartici artikla (za material in za izdelek). V primeru da delovni nalog vsebuje tudi podnaloge, se ga lahko zaključi šele tedaj, ko so vsi podnalogi zaključeni. Najpogosteje se uporablja razknjiževanje po povprečnih nabavnih cenah - nastavi serviser DL.

Možne so nastavitve, ki jih opravi serviser DL:

 - vnos in izpis ure začetka in konca: DA/NE

 - vnos in izpis izmene:

 - vnos dela po zaposlenih oz fazah: DA/NE

 - vnos cen ali avtomatični izračun povprečnih nabavnih cen ali zadnjih nabavnih cen

 - avtomatično zključevanje nalogov na datum začetka in izdelano količino vnešeno količino

 - skladišče proizvodnje: DA/NE

 in ostale nastavitve