Pomoč - Uspešno poslovanje

Promet

Promet

Predhodnja tema Naslednja tema  

Promet

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam artiklov z računov, kjer vhod(NC) < 0

Seznam postavk z dokumentov, katere je potrebno preveriti

Seznam postavk z dokumentov, kjer oznaka artikla ni v šifrantu artiklov

Seznam postavk z dokumentov, kateri nimajo glave dokumenta

Seznam postavk z različnim datumom od datuma dokumenta

Seznam sestavin v sestavnicah, kjer oznaka ni v šifrantu artiklov

Promet z dobavnic vezanih na odpremnico