Pomoč - Uspešno poslovanje

Promet po skupinah artiklov - bremepisi

Promet po skupinah artiklov - bremepisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Promet po skupinah artiklov - bremepisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za določeno obdobje dobimo prikaz prometa bremepisov po blagovnih skupinah.

Za vsako blagovno skupino dobimo podatke:

 

Oznaka skupine

Naziv skupine

Količina

Zneske rabata

Procent rabata

Delež prometa v %

Znesek brez DDV

Znesek z DDV