Pomoč - Uspešno poslovanje

Promet z opombo

Promet z opombo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Promet z opombo

Predhodnja tema Naslednja tema  

S poročilom dobimo seznam prometnih postavk z vseh dokumentov, kjer opomba in opomba 2 ustrezata pogojema. Znak * pomeni karkoli in na začetku obadva kriterija vsebujeta *, kar pomeni vsepostavke (karkoli je vpisano, četudi je prazno).

 

Primer: vnos *ena*  v opombo in * v opombo 2 pomeni vse postavke kjer je pod opombo nekje vpisana beseda ena: Veljavne: Enakoveljavno kot zgoraj, pregled enakih sob, ...

Neveljavne: E n a k o v e l j a v n o - ker so med črkami presledki.

 

clip0407

 

clip0406