Pomoč - Uspešno poslovanje

Rabati pri prodaji

Rabati pri prodaji

Predhodnja tema Naslednja tema  

Rabati pri prodaji

Predhodnja tema Naslednja tema  

Načini določanja rabatov pri prodajnih dokumentih je več. Možnih je do 4 vrste rabatov s poljubnimi nazivi. Nazive rabatov določi serviser DL. Privzeto sta vidna 2 vrsta rabata: rabat in superrabat, ki se lahko določita procentualno in v nekaterih primerih tudi zneskovno (račun, prevzemnica) na dokument (glava dokumenta-zavihek osnovni podatki).

 

Lahko pa se vnašata po posameznih artiklih. Primer vnosa različnih rabatov po artiklih:

clip0377

Zadnja postavka je brez rabata in brez superrabata. V kolikor v glavi dokumenta vnesemo drug procent rabata nam po potrditvi spremeni vse vnešene artikle z novim procentom rabata.

 

Namesto, da ročno vnašamo procent rabata in superrabata lahko procent vnesemo pri vnosu klienta: urejnaje šifranta klientov. Pri vsakem klientu lahko določimo Procent rabata pri prodaji in procent rabata pri dobavi: clip0378. Ko se doda klienta na dokument se določi tudi rabat in superrabat. V kolikor ni rabata se vnese 0 ali se polje pusti prazno.

 

Rabat lahko določimo tusi na osnovi cenika. Lahko imamo več cenikov, alhko imamo celo za vsakega kupca svoj cenik. Cenik pa vsebuje poleg cene lahko tudi odstotek rabata. Ko dodamo artikel na dokument po določenem ceniku se prenese določena cena in določen rabat.

 

Rabat pa imamo lahko določen po blagovnih skupina za vsakega klienta posebej. Se pravi cene imajo vsi kupci za vse artikle iste le rabate imajo različne. Rabati so lahko različni glede na blagovne skupine. Procenti se vnašajo v šifrantu klientov:

 

clip0380

 

Pred vnosom novega rabata moramo klikniti na Gumb "urejanje" na desni strani okna.

 

clip0379

 

Vsi predlagani rabati-popusti se lahko pred izpisom korigirajo na osnovi celotnega dokumenta ali na osnovi posameznih artiklov.