Pomoč - Uspešno poslovanje

Račun

Račun

Predhodnja tema Naslednja tema  

Račun

Predhodnja tema Naslednja tema  

Račun je finančni dokument in lahko tudi skladiščni. V kolikor je tip računa Račun/Dobavnica potem tudi razknjiži blago na računu. V kolikor je račun že plačan se odkljuka polje plačano. Iz dokumenta se lahko pripravi blagajniški prejemek za plačilo. Po potrebi v polje Plačila AR v seznam vpišemo vse vezne avansne račune: lahko jih je večje število ali samo eden. Z CTRL+ENTER jih lahko poiščemo iz seznama neporabljenih avansnih računov (Avansni račun).

 

clip0136

 

V zavihku dodatni podatki lahko vnesemo tudi ostale podatke:

clip0137

Najpomembneje je "Tip obračuna davka" pri izvoznikih in TRR pri večjem številu bančnih računov. Prazen vnos TRR pomeni privzeti bančni račun. Denarno valuto lahko vnesemo iz šifranta denarnih valut. Poljubni tekst na koncu računa vnesemo v Klavzulo in tekst pred računom vnesemo v Pred-klavzulo. Vneseni račun se nam prenese v terjatve do kupcev. Na osnovi računa lahko izpišemo tudi dobavnico (lokalni meni: Izpis dobavnice).

 

V kolikor dodamo klienta-tujca na račun se Tip obračuna davka spremeni v "brez davka". S tem se davek ne obračuna na dokumentu. V kolikor ni davka na računu in so artikli pravilno vnešeni v šifrantu artiklov je verjetno Tip obračuna davka prestavljen s "po tarifah" na "brez davka". V kolikor želimo davek na računu moramo spremeniti "Tip obračuna davka" na "po tarifah".

 

V kolikor želimo račun v tuji valuti si izberemo Denarno valuto v zavihku Denarna valuta.

 

Vsak izdan račun se preslika na različne strani:

- knjiga izdanih računov

- fakturna knjiga

- trgovska knjiga, v primeru da je tako nastavil serviser DL (drugače dobavnice)

- terjatve do kupcev

- ...