Pomoč - Uspešno poslovanje

Razknjiži promet na blagajni za obdobje

Razknjiži promet na blagajni za obdobje

Predhodnja tema Naslednja tema  

Razknjiži promet na blagajni za obdobje

Predhodnja tema Naslednja tema  

V primeru, da blagajniški računi niso nastavljeni da avtomatsko razknjižujejo zalogo pri izpisu računa, se z ukazom razknjiži promet na blagajniških računih. Lahko pa tudi ponovimo razknjiževanje iz različnih vzrokov (sprememba sestavnic): ukaz nam prvo zbriše vse knjižbe in ponovno razknjiži, tako da do podvojenega razknjiževanje ne pride.

 

clip0213