Pomoč - Uspešno poslovanje

RVC po obdobjih (računi in blag.rač.)

RVC po obdobjih (računi in blag.rač.)

Predhodnja tema Naslednja tema  

RVC po obdobjih (računi in blag.rač.)

Predhodnja tema Naslednja tema  

S poročilom dobimo podatke o RVC po obdobjih, ki si jih izberemo (dnevno, tedensko, mesečno trimesečno in letno). Podatki so zneskovni in v odstotkih in ločeni na blago in storutve in skupaj.

 

clip0301