Pomoč - Uspešno poslovanje

RVC po računih

RVC po računih

Predhodnja tema Naslednja tema  

RVC po računih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poročilo omejimo z obdobjem datuma izdaje računov in nam za vsak račun posebej izpiše nabavno vrednost, prodajno vrednost, znesek storitev in RVC v znesku in odstotku.

 

clip0305