Pomoč - Uspešno poslovanje

RVC po tarifah DDV (računi)

RVC po tarifah DDV (računi)

Predhodnja tema Naslednja tema  

RVC po tarifah DDV (računi)

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poročilo vsebuje podatke o zneskih in odtotkih rabata in superrabata, Znesku in odstotku RVC po davčnih tarifah DDV.