Pomoč - Uspešno poslovanje

Saldo dobaviteljev

Saldo dobaviteljev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Saldo dobaviteljev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z izpisom dobimo podatke o celotni obveznosti do dobaviteljev, skupaj po posameznem dobavitelju. Paziti moramo le na obdobje katero vnesemo (zajeti moramo poslovne dogodke za vse nazaj npr.vnesemo od datuma: 1.1.2000).