Pomoč - Uspešno poslovanje

Saldo kupcev / kjer je saldo različen od 0

Saldo kupcev / kjer je saldo različen od 0

Predhodnja tema Naslednja tema  

Saldo kupcev / kjer je saldo različen od 0

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ispis je podoben izpisu Saldo kupcev le da se izpišejo samo klienti kateri imajo odprto stanje (saldo) za vnešeno obdobje.