Pomoč - Uspešno poslovanje

Serijske številke

Serijske številke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Serijske številke

Predhodnja tema Naslednja tema  

V primeru poslovanja s tehničnim blagom lahko poslujemo s serijskimi številkami. Pri vsakem prevzemu artikla, ki se vodi po serijskih številkah vnesemo tudi število serijskih šteilk, kolikor je količina prevzema. Pri vsaki izdaji (dobavnica, račun, ...) pa vnesemo število serijskih številk kot je količina na dokumentu. Avtomatično ko vnesemo količino pri artiklih s serijsko številko se odpre okno za vnos. okno za vnos se avtomatično zapre ko vnesemo toliko serijskih številk kolikor je količina na dokumentu. Ko se dokument shrani se kontrolira pri vskem artiklu posebej: podvojenost serijskih številk, vneseno št.serijskih številk z količino na dokumentu in pri dokumentih za izdajo zalogo serijskih številk. Ko s prenosnico prenašam željeni dokument iz nega skladišča v drugega moramo ravo tako vnesti serijsko številko.

 

Serijske številke vnašamo v okno za vnos :

clip0371

 

Serijske številke lahko tudi čitamo s čitalcem črtne kode.

Na voljo imamo tudi zalogo serijskih številk (prevzete serijske številke in še ne izdane za določeni artikel):

clip0372

 

Na voljo imamo tudi kartico serijskih številk za določen artikel, kjer dobimo podatek vhodov, izhodov in premikov artikla po serijskih številkah.

 

clip0374

 

Problem zamenjave istega artikla z drugo serijsko številko s strani doavitelja: - količina s serijsko številko in + količina z drugo serijsko številko

 

Ravnotako je potrebno inventuro vnašati po serijskih številkah.

 

Ko se vnašajo izdajni dokumenti (blagajniški račun, račun, dobavnico, prenosnico, ...) lahko namesto oznake artikla vnesemo serijsko številko (prečitamo s čitalcem črtne kode) in program nam spremeni v pravo Oznako artikla (artikel pri katerem je vnešena serijska številka na zalogi) z vnešeno serijsko številko.

 

Na dokumentih se pod nazivom artikla izpisujejo vse vnesene serijske številke.

 

Pri vsakem artiklu obkljukamo polje Serijske številke. S tem določimo da se artikel vodi po serijskih številkah. pri drugih artiklih in storitvah pustimo polje neobkljukano.