Pomoč - Uspešno poslovanje

Servisni delovni nalog

Servisni delovni nalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Servisni delovni nalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Servisnih delovnih nalogov je več vrst: avtomobili, tehnično blago, kolesarstvo, smuči in športna oprema...

 

Servisni delovni nalog je dokaj kompleksen dokument in nam omogoča vodenje delovnih nalogov po različnih statusih (odprti, zaprti, reklamacijski, ...).

 

clip0146

Ko odpremo nalog vnesemo podatke o stranki, rok popravila, ali gre za reklamacijo, garancijo, kdo je blago prevzel, čas prevzema in ostale podatke. Nato vpišemo podatke o artiklih, kaj sploh servisiramo in kakšne so zahteve stranke. Ko je delovni nalog v teku, serviserji dopisujejo porabljen čas in porabljen material, dodatne opombe in ali je garancija ali reklamacija upoštevana.  Ko stranka prejme blago iz servisa nazaj se vpiše tudi, kdo je robo izdal in morebitne ostale opombe.

Na koncu lahko pripravimo dobavnico, račun (in naprej blagajniški prejemek) ali blagajniški račun. Delovni nalog se lahko izpiše na veliki format - A4  ali na majhni format (blagajniški tiskalnik). Servisni nalog lahko material razknjižuje ali ne - odvisno od nastavitev. Na voljo imamo poročila o odprtih servisnih delovnih nalogih.

 

V primeru serijskih številk vpisujemo za material tudi serijske številke.

V rpimeru servisa vozil vpisujemo tudi: Katero vozilo, KM na števcu, koliko je poln rezervoar, ..