Pomoč - Uspešno poslovanje

Sestava tehnoloških postopkov iz faz

Sestava tehnoloških postopkov iz faz

Predhodnja tema Naslednja tema  

Sestava tehnoloških postopkov iz faz

Predhodnja tema Naslednja tema  

To je pomožni šifrant in ni nujno da je vnešen. Tukaj za prej omenjene tehnološke postopke (Tehnološki postopki) določimo standardne postopke iz faz tehnoloških postokov in njihovo količino ter porabo časa. Vnašamo lahko samo faze katere so vnešene v šifrantu faz: Faze tehnoloških postopkov.

 

clip0127