Pomoč - Uspešno poslovanje

Seznam artiklov s kalkulacijo

Seznam artiklov s kalkulacijo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam artiklov s kalkulacijo

Predhodnja tema Naslednja tema  

S poročilom dobimo podatke o nabavni, prodani ceni brez DDV in prodajni ceni z DDV za vsak izdelek iz šifranta artiklov. Vsak izdelek pa je razdeljen po sestavinah-materialu z nabavnimi cenami. Nabavne cene materiala so zadnje nabavne cene iz šifranta artiklov. Prodajne cene izdelkov s nahajajo v glavi vakega izdelka (za nazivom in mersko enoto). Seštevek NZneska na koncu je nabavni znesek izdelka po zadnjih nabavnih cenah iz šifranta artiklov.

 

clip0395

 

clip0396