Pomoč - Uspešno poslovanje

Seznam dobavnic po prevoznikih

Seznam dobavnic po prevoznikih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam dobavnic po prevoznikih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vnešeno obdobje se nam prikaže poročilo z seznamom dobavnic po prevoznikih. Prevoznike vnašamo na dobavnici v polje Prevoznik.

Podatki na izpisu so:

 

Oznaka dobavnice

Datum dobavnice

Skladišče

Račun št.

Kupec

Vrednost brez DDV