Pomoč - Uspešno poslovanje

Seznami blagajniških dok.

Seznami blagajniških dok.

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznami blagajniških dok.

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na voljo imamo naslednja poročila:

 

Seznam blagajniških računov

Seznam blagajniških računov - zneski

Seznam blagajniških računov davčnim zavezancem

Seznam blagajniških računov po načinu plačila

Seznam blagajniških izdatkov

Seznam blagajniški prejemkov

Seznam naročil

Seznam blagajniških računov z zadnjimi NC

Rekapitulacija plačil in izplačil po klientih