Pomoč - Uspešno poslovanje

Seznam izdelkov z dob.in rač., kjer so se razknjižili brez sestavnice

Seznam izdelkov z dob.in rač., kjer so se razknjižili brez sestavnice

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam izdelkov z dob.in rač., kjer so se razknjižili brez sestavnice

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poročilo za kontrolo razknjižb izdelkov.