Pomoč - Uspešno poslovanje

Seznam potrjenih predračunov

Seznam potrjenih predračunov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam potrjenih predračunov

Predhodnja tema Naslednja tema  

V primeru da ročno ali avtomatsko potrjujemo predračune je poročilo veljavno.

 

clip0453

 

Avtomatično potjevanje je z ukazom Poslovanje/Potrjevanje realizacije predračunov in Potrdi predračune kateri so bili vsaj delno plačani.