Pomoč - Uspešno poslovanje

Seznam računov z vezami na AR

Seznam računov z vezami na AR

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam računov z vezami na AR

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vnešeno obdobje se nam izpiše seznam raunov z vezami na avansne račune. Na izpisu imamo podatke o že plačanem znesku in o že plačanem DDV na avnasnem računu (ločeno po obeh stopnjah).