Pomoč - Uspešno poslovanje

Šifranti

Šifranti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifranti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Artikli

Seznam artiklov s podvojeno črtno kodo

Seznam artiklov z napačno povp.nabavno ceno

Seznam izdelkov, kateri vsebujejo sami sebe

Kontrola cen in davka v artiklih

 

Ceniki

Seznam vnešenih cen, katere je potrebno vnesti ponovno

Kontrola cen in davka v cenikih

 

Klienti

Seznam klientov s podvojeno ID za DDV

Seznam klientov z napačno ID za DDV