Pomoč - Uspešno poslovanje

Skladišča

Skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Podjetje glede na svojo organizacijo poslovanja, določi koliko skladišč potrebuje. Pri prijavi v program potrebujemo vpisati skladišče zato potrebujemo vpisati vsaj eno kladišče. Skladišča lahko predstavljajo ločene poslovalnice ali pa ločena skladišča v isti poslovalnici (maloprodaja, veleprodaja, izdelki, proizvodno skladišče in konsignacijsko skladišče). Ponavadi imajo trgovsko usmerjena podjetja (trgovina na debelo) tudi skladišče za vsako svojo poslovalnico.  Pri izdani konsignaciji imamo za vsakega prejemnika svoje skladišče (Konsignacijsko, Klient).

 

Pomen polj v šifrantu skladišč:

Oznaka – enolična šifra skladišča. Oznaka lahko vsebuje številke ali črke, lahko pa jih kombiniramo, vendar pa je najdaljša oznaka 6 znakov. Poskušamo se izogniti presledkom, še posebej na začetku. Prazna oznaka ni dovoljena.

Oznako skladišča potrebujemo, ko se prijavljamo v  program ali pri raznih izpisih.

Naziv – nam dodatno opisuje skladišče

Cenik - vnašalnico puščamo prazno, uporablja pa se v primeru da želimo imeti v vsakem skladišči svoj cenik in tukaj vnesemo oznako cenika: Ceniki

Tip skladišča - Ali je skladišče veleprodajno ali maloprodajno (prodajne cene z DDV)

Tip cen  (Nabavne, Prodajne, Prodajne z DDV) -  Vrsta cen po katerem se vodijo zaloge v skladišču

Tip razknjižb (Material, Izdelki) - določimo ali je skladišče izdelkov ali materiala

Konsignacijsko - označimo v primeru da gre za konsignacijsko skladišče

Klient - v primeru da gre za konsignacijsko skladišče vnesemo konsignatorja: Klienti

 

Glavno - označimo ali gre za glavno skladišče (ob prijave se nam predlaga glavno), program blagajna razknjižuje iz glavnega skladišča. Le eno skladišče naj bo glavno.

Številčenje po SM: V kolikor označimo polje, določimo številčenje po stroškovnih mestih in ne po števcih dokumentov. Ko se dokument shrani v skladišču v katerem je številčenje po SM se določi zadnja prosta številka za vneseno stroškovno mesto. To opcijo si izberite po predhodnem posvetuvanju z serviserjem DL.

Predal: Polje je aktualno asmo v primeru veleprodaje z večjim številom maloprodaj. Tukaj določimo mapo kamor se shranjujejo izdani dokumenti, katere potem po el.pošti odpošljemo v trgovino.

SQL pogoj za šif.artiklov: V to polje serviser DL vpiše SQL stavek, v kolikor se želi da se v različnih skladiščih prikažejo različni artikli.

 

clip0230