Pomoč - Uspešno poslovanje

Skupna nabava in prodaja artiklov po klientih - prevzemnice, računi

Skupna nabava in prodaja artiklov po klientih - prevzemnice, računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Skupna nabava in prodaja artiklov po klientih - prevzemnice, računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zneskovna (Prodajni zneski brez DDV) in količinska nabava in prodaja po klientih. Seznam kupcev s podatki. Na enem mestu dobimo posatek za vsakega klienta v kakšnem znesku se je od njega kupovalo in prodajalo. Za nabavo se upoštevajo dokumenti prevzemnice in za prodajo dokumenti računi.

 

clip0339