Pomoč - Uspešno poslovanje

Splošni popis blaga

Splošni popis blaga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Splošni popis blaga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Splošni popis blaga je namenjen popisu nešifriranega blaga - le finančnem popisu. Za popis šifriranega blaga je namenjena inventura. Vnos je izredno hiter in sproti kopira v novo vrstico zadnji vnos. Ravnotako avtomatično števiči vrstice - zaporedna številka.

 

clip0451

 

Z ukazom izpiši konceptno se lahko popis hitro izpiše na iglični tiskalnik.

V kolikor smo delali inventuro na blagajniške račune (prodajali smo zalogo) lahko z ukazom "Preberi z blag.računov" preberemo kompleten popis.

Ukaz "Preberi z inventure" je namenjen hitremu in enotnemu izpisu celotnega popisa (šifriranega in nešifriranega blaga).