Pomoč - Uspešno poslovanje

Sprememba oznake skladišča

Sprememba oznake skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Sprememba oznake skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu stare in nove oznake skaldišča se vsi vnosi spremenijo na novo ozanko skladišča.