Pomoč - Uspešno poslovanje

Standardne deklaracije z dokumentov

Standardne deklaracije z dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Standardne deklaracije z dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi vnešenih artiklov na dokument (največkrat prevzemnica ali dobavnica) lahko izpišemo deklaracije na laserski ali Inkjet tiskalnik. Nalepke so na A4 listu papirja. Ko se nahajamo na željenem dokumentu izvedemo ukaz iz lokalnega menija : Standardne deklaracije za artikle z dokumenta.

 

clip0387

 

Prvo izberemo tip deklaracije, ki nam pove kakšno obliko in kakšno velikost bomo izpisali. Obliko in kateri podatki se bodo izpisali lahko vnesemo v nastavitvah deklaracij. poleg osnovnih podatkov artikla (oznaka, naziv, cena, ...) se lahko izpiše tudi črtne koda artikla, kupčeva šifra artikla, šifra in naziv klienta, in ostali podatki.

Začetno št.praznih deklaracij lahko vnesemo v primeru da imamo že iztiskanih nekaj dekalracij a papirju.

Polje "Upoštevaj količino" pomeni, da se upošteva vnešena količina pri vsakem artiklu. V kolikor je obkljukano polje se za vsak artikel izpiše toliko dekalracij kot je vpisana količina pri vsakem artiklu, drugače se izpiše samo ena deklaracija za vsak artikel.

Polje "Izpis le od trenutne naprej" nam pove, ali želimo izpisati za vse artikle na dokumentu (ni obkljukano polje) ali pa le od trenutne pozicije naprej.

 

V kolikor izberemo V redu - tiskalnik se izpišejo deklracije direktno na tiskalnik brez predogleda.

 

Posamezne dekalrcije lahko izpisujemo z ukazom: Izpisi in poročila/ Posebni izpisi/ Izpis nalepk deklaracij/ Izpis deklaracij artikel